"De zanger moet trachten altijd vriendeli jk, hoffelijk en licht te zingen. Het komt niet op zijn innerlijk leven aan, maar hij moet het zichzelf opleggen de luisteraar de inhoud eerder te refereren dan uit te drukken. Daarbij moet gekunstelde koude, valse objectiviteit, uitdrukkingsloosheid vermeden worden, want uiteindelijk komt het op de zanger aan." (citaat van Hanns Eisler)

Mady Bonert

GSM 0474 71 54 91

mady.bonert@telenet.be

 

 

 

 

 

 

"De zanger moet trachten altijd vriendeli jk, hoffelijk en licht te zingen. Het komt niet op zijn innerlijk leven aan, maar hij moet het zichzelf opleggen de luisteraar de inhoud eerder te refereren dan uit te drukken. Daarbij moet gekunstelde koude, valse objectiviteit, uitdrukkingsloosheid vermeden worden, want uiteindelijk komt het op de zanger aan." (citaat van Hanns Eisler)